.

 

Bezdomny

                                    Wioli

 

Wobec śmierci

Jestem jak człowiek,

Którego spotkałaś.

 

Po utracie bliskich

Stanąwszy pośród pustych ścian

Postanowił

Na zawsze opuścić swój dom,

Bo nie znalazł w nim słów

Mających moc pocieszać.

 

Potem zobaczył cierpienie innych

I chciał ich wspomóc.

Jak bardzo jest ubogi,

Nie wiedział. 

 


Copyright © 2011. All Rights Reserved.