.

 

Jeśli zechcę poznać drugiego człowieka

                                                                 Prof. Julianowi Aleksandrowiczowi

 

Miałeś rację, Profesorze, mówiąc,

Że świat człowieka lękliwego jest groźny,

Odważnego - bezpieczny,

Prymitywnego - ubogi,

Kulturalnego - bogaty.

Dlatego, jeśli zechcę poznać drugiego człowieka,

Nie umieszczę go w swoim świecie,

Ale siebie poślę

Do jego świata. 


Copyright © 2011. All Rights Reserved.