.

 

Przeszczep

 

Jesteśmy zamknięci

w łańcuchach DNA,

 

zwykłe aminokwasy,

wiązania wodorowe.

 

Komórki w nas się łączą

i ulegają podziałom,

 

po prostu synteza białek

zgodna z kierunkiem strzałek

na drodze do RNA.

 

A z białka włosy,

rozwiewa je wiatr.

 

Ręce - białko

i nogi,

 

lewa do sprzęgła,

prawa - hamulec, gaz.

 

W ewolucyjnym pędzie,

jak w szybkim samochodzie,

 

od genów zależy temperament.

 

Zamknięci w łańcuchach DNA

dzielimy się i sczepiamy

- na poziomie białek. 


Copyright © 2011. All Rights Reserved.